Uvjeti Korištenja (IMPRESSUM)

Na ovoj stranici definirani su uvjeti korištenja web lokacije www.kronteam.hr, zaštita autorskih prava i druge pravne napomene.

Autorska prava

Sadržaj i fotografije objavljeni na javnom webu tvrtke Kron Team d.o.o. (https://www.kronteam.hr) u vlasništvu su tvrtke Kron Team d.o.o. ili u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba koje su nam dale pristanak na objavljivanje tih materijala. Prilikom objave i korištenja materijala s javnog KRONTEAM.HR weba, treće osobe su dužne na mediju na kojemu koriste materijale navesti Kron Team d.o.o. (https://www.kronteam.hr) kao izvor.

Uporaba materijala

Uporaba materijala s javnog KRONTEAM.HR weba u komercijalne svrhe dozvoljena je samo uz pismeno odobrenje izdano od strane tvrtke Kron Team d.o.o. ili vlasnika materijala objavljenog na KRONTEAM.HR web stranicama.

Odgovornost

Kron Team d.o.o. ne preuzima odgovornost za sadržaj na vanjskim web stranicama na koje vode poveznice s KRONTEAM.HR javnih web stranica. Kron Team d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualnu štetu na računalu nastalu preuzimanjem datoteka s ove web stranice ili s web stranica do kojih korisnici dođu putem poveznice s KRONTEAM.HR javnih web stranica.

Primjenljivo pravo

Sve informacije ili podaci, njihova uporaba kao i sve aktivnosti, tolerantnost ili neaktivnost povezane s KRONTEAM.HR web stranicama podliježu isključivo hrvatskom zakonu. Mjesto nadležnosti je Zagreb.

Opće napomene

Kron Team d.o.o. ima pravo u svakom trenutku izmijeniti sadržaj na stranicama javnog weba, ali ne preuzima odgovornost za njihovu istinitost i potpunost, a posebno za sadržaj vanjskih stranica.