Čišćenje ugostiteljskih objekata

Čist, uredan i funkcionalan ugostiteljski objekt u kojem je ugodno boraviti i posjetiteljima i zaposlenicima doprinosi uspješnijem i kvalitetnijem poslovanju.

Čišćenje ugostiteljskih objekata

U dogovorenu cijenu čišćenja ugostiteljskih objekata uračunat je sav potreban materijal i sredstva za čišćenje kao i prijevoz do vašeg odredišta.

Usluga čišćenja ugostiteljskih objekata se pruža samo na području Grada Zagreba

Za određivanje točne cijene i dogovor oko odgovarajuće usluge potrebno je napraviti pregled i procjenu od strane djelatnika Kron team d.o.o.