Izolacija krovova

Kvalitetno izolirani krov znači ušteđeni novac!

Izolacioja krovova

Prilikom kompletnog obnavljanja krova treba razmisliti i o termoizolaciji. Materijal koji se koristi za takvu izolaciju je primjerice kamena vuna koja je zvučni, toplinski, a ujedno i protupožarni izolator. Može se koristiti i za prohodne i za neprohodne krovove.

Hidroizolacija ravnih krovova

Na stambenim zgradama ravni krovovi mogu predstavljati problem zbog čestog curenja i pucanja hidroizolacije. Međutim, dolaskom novijih tehnologija i materijala za hidroizolacije taj se problem uspješno rješava. Starije tehnologije izolacija bazirale su se na bitumenskim ljepenkama koje nisu otporne na visoke temperature i UV zračenja pa su morale biti prekrivene završnim slojem, najčešće šljunka. Danas postoje mnogi materijali koji su otporni na sve vremenske uvjete i UV zračenja, a najviše se koriste sintetičke TPO i PVC folije. Sintetičke folije se koriste zbog svoje velike trajnosti i otpornosti koje su ključne za hidroizolaciju i dugovječnost. Sama ugradnja je puno brža, pa je i konačna cijena znatno manja.